Projekt „Bajki bez barier…”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 września 2017

Nasza Biblioteka od czerwca bierze udział w projekcie "Bajki bez barier", realizowanym od 2016 przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „ŚWIATEŁKO”. Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Autorzy serii bajek psychoedukacyjnych w ciekawy sposób uczą dziecko wrażliwości i otwartości, pokazują jak pomagać i  jednocześnie zrozumieć siostrę, kolegę z przedszkola czy sąsiada, którzy się od nich różnią, uwrażliwić na problemy, trudności i ograniczenia dzieci dotkniętych różnymi chorobami, zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Książeczki i ich ciekawe ilustracje, przedstawiają charakterystyczne cechy dziecka chorego na Zespół Aspergera, Autyzm, ADHD, Epilepsję, Zespół Downa, Niepełnosprawność Ruchową, Zaburzenia Mowy, Niedosłuch. Pozwalają znaleźć dzieciom wyjaśnienie dla „dziwnego” wyglądu czy niezrozumiałych zachowań rówieśników.

Zapraszamy rodziców do pożyczenia bajek i przeczytania jej wraz z dzieckiem.