Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Gospodarka Odpadami - Gdzie trafiają nasze odpady?

 

Zadania gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizuje firma:

                        TONSMEIER Centrum Sp. z o. o.

                        ul. Łąkoszyńska 127

                        99-300 Kutno

                        tel. 22 710 10 80

 

Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości po sortowaniu są przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, firmie:

                        ZUO Siedlce Sp. z o. o.

                        Wola Suchożebrska

                        ul. Sokołowska 2

                        08-110 Siedlce

 

Wysegregowane opakowania z papieru i tektury są przekazywane firmie:

                        ZUO Siedlce Sp. z o. o.

                        Wola Suchożebrska

                        ul. Sokołowska 2

                        08-110 Siedlce

 

Wysegregowane opakowania ze szkła są przekazywane firmie:

                        Huta Szkła Gospodarczego

                        ul. Boryszewska 24c

                        05-452 Wiązowna

 

Wysegregowane opakowania tworzyw sztucznych są przekazywane firmie:

                        KOMA Marcin Pechcin

                        ul. Pedagogów 19

                        05-311 Dębe Wieklie

Dodatkowe informacje