Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Gospodarka Odpadami - Gdzie oddać elektroodpady?

 

Oprócz zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, prowadzonych zgodnie z terminarzem wywozu 2 razy w roku przez firmę odbierającą odpady komunalne, właściciele nieruchomości mogą przekazywać te odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącym się na terenie Oczyszczali Ścieków w Olszewicach.

 

Punkt jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 800 – 1800, tel. 693 626 345.

 

Poza tym Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi rejestr podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który zawiera m.in. nazwę i adres podmiotu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Wykaz podmiotów zajmujących się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Polski, w tym na terenie naszej gminy znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pod adresem:

http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php

 

Dodatkowe informacje