Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w Gminie Kałuszyn

W dniu 9 listopada 2016 w Urzędzie Gminy w Kałuszynie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Rewitalizacji dla Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Gminy oraz przedstawiciele władz – m.in. Burmistrz Kałuszyna oraz Sołtysi. Informacja o spotkaniu została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie. 
W trakcie spotkania dyskutowano o mocnych i słabych stronach Gminy, jej potencjałach, ale także problemach, które wstrzymują rozwój i niekorzystnie wpływają na jakość życia mieszkańców. Uczestnicy dzielili się swoimi propozycjami zmian, które miałyby zniwelować negatywne zjawiska występujące na terenie Gminy.
Spotkanie było jednym z trzech, które przewidziane są w ramach Programu Rewitalizacji. Partycypacja społeczna, czyli udział wszystkich interesariuszy rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców, jest jednym z kluczowych aspektów, bez których rewitalizacja nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Dodatkowe informacje