Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

O G Ł O S Z E N I E

Szanowni Państwo,

W związku z opracowywaniem Programu Rewitalizacji Gminy Kałuszyn na lata 2016 – 2022, zapraszamy mieszkańców gminy Kałuszyn, przedsiębiorców, działaczy lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji działających na terenie gminy oraz wszystkich zainteresowanych, do udziału w kolejnych już konsultacjach społecznych, które odbędą się 14 grudnia 2016r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie przy ul. Pocztowej 1.

Na spotkaniu ekspert z firmy EU-Consult przedstawi całościowy Program Rewitalizacji, w tym cele oraz projekty, które planowane są w ramach prowadzonych działań.

Państwa opinia jest dla nas kluczowa z punktu widzenia badania, dlatego liczymy na Państwa aktywny udział.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!


Burmistrz Kałuszyna
Marian Soszyński

Dodatkowe informacje