Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Sprawozdanie z drugiego spotkania konsultacyjnego dotyczącego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022

Dnia 5 grudnia 2016 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu Rewitalizacji dla Gminy Kałuszyn na lata 2016-2022. W spotkaniu wzięli mieszkańcy Gminy oraz przedstawiciele władz – m.in. Zastępca Burmistrza Kałuszyna oraz radni.
W trakcie spotkania ekspert z firmy EU-CONSULT przedstawił wyniki dotychczasowych prac nad tworzeniem Programu Rewitalizacji. Po wygłoszeniu prezentacji rozpoczęła się część dyskusyjna. Pytania mieszkańców dotyczyły obszaru rewitalizacji, sposobu jego wyznaczenia oraz kwestii prawnych związanych z zamieszkiwaniem na obszarze wybranym do rewitalizacji. Mieszkańcy, wspólnie z ekspertem, przeanalizowali też ustawę o rewitalizacji.
Spotkanie było drugim z trzech, które przewidziane są w ramach Programu Rewitalizacji. Partycypacja społeczna, czyli udział wszystkich interesariuszy rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców, jest jednym z kluczowych aspektów, bez których rewitalizacja nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Dodatkowe informacje