Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

V Regionalne Dyktando Języka Niemieckiego w Kałuszynie z udziałem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser- Dudy.

W dniu 6 lutego 2017 r. w Publicznym Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie odbyła się V edycja Regionalnego Dyktanda Języka Niemieckiego. Organizatorem Konkursu było Gimnazjum oraz Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Siedlce. Dyktando miało szczególną formę, bowiem lektorem była Pani Prezydentowa – Agata Kornhauser-Duda.

Przed dyktandem, w bibliotece Gimnazjum odbyło się spotkanie z pierwszą Damą, w którym uczestniczyli Pani Teresa Wargocka - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty, Pani Danuta Koper - Przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział w Siedlcach, Pani Maria Bartosiak – Dyrektor Gimnazjum w Kałuszynie, przedstawiciele samorządu terytorialnego w osobachPani Henryki Sęktas - Zastępcy Burmistrza Kałuszyna, Pana Janusza Pełki - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie oraz Pana Arkadiusza Czyżewskiego - Sekretarza Miejskiego w Kałuszynie, ksiądz Jerzy Skłucki – wikary miejscowej parafii i katecheta, Pan Paweł Tyszka - Kierownik Działu Oświatowego Zamku Królewskiego w Warszawie, Pani Weronika Chrapońska-Chmielewska - koordynator programu Bernardo Bellotto ambasador Kultury w Zamku Królewskim w Warszawie, Pan Marek Pachnik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie i Pani Małgorzata Leszczyńska - Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum.

Patronat nad wydarzeniem objęło Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie,  Burmistrz Kałuszyna - Pan Marian Soszyński, Ambasada Niemiec, Ambasada Austrii oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

Dyktando odbywało się na poziomie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół z czterech powiatów: mińskiego, węgrowskiego, siedleckiego i sokołowskiego.

Podczas Gali Finałowej, zwycięzcom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody. Pani Prezydentowa w swoim wystąpieniu podkreśliła potrzebę nauki języków obcych i pozytywy z tego płynące, jak również złożyła gratulacje zwycięzcom oraz podziękowała wszystkim uczestnikom i organizatorom.

Jako pamiątkę z wizyty w Kałuszynie, przedstawiciele samorządu kałuszyńskiego, wręczyli Pierwszej Damie obraz olejny przedstawiający Park Miejski w Kałuszynie, namalowany prze miejscową artystkę – Panią Marylę Wąsowską.

Dodatkowe informacje