Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych

Informuje się, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie  zostały zamieszczone  Ogłoszenia  otwartych  konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu:


1.    Działalności  na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
2.    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


link do strony

 

 

Dodatkowe informacje