Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

W dniach od 30 października do 6 listopada 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kałuszyn do 2025 roku”.


Projekt dokumentu w wersji elektronicznej dostępny był dla mieszkańców miasta i gminy Kałuszyn w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie (www.umgkaluszyn.bip.org.pl), na stronie www.kaluszyn.pl oraz w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie i w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w   Kałuszynie. Wraz z projektem dokumentu był dostępny formularz uwag zgłaszanych do projektu. W wyniku konsultacji do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kałuszyn do 2025 roku” nie wpłynęła żadna uwaga.

Dodatkowe informacje