Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Obchody Święta Niepodległości oraz przekazanie nowego wozu bojowego OSP w Kałuszynie

W sobotę, 11 listopada 2017 r. obchodziliśmy 99. Rocznicę odzyskania Niepodległości.

Organizatorami gminnych obchodów Święta Niepodległości  byli  Burmistrz Kałuszyna oraz Proboszcz Parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie. Niesprzyjająca pogoda nie przeszkodziła w uroczystościach, w których udział wzięły: poczty sztandarowe szkół i organizacji, przedstawiciele  władz samorządowych, gminnych jednostek organizacyjnych, organizacji i  stowarzyszeń,  delegacje   szkół oraz mieszkańcy  miasta i gminy Kałuszyn. Wspólnie z nami świętowali także:  Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pani Janina Ewa Orzełowska,  Starosta Miński, prezes  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego Pan Antoni  Jan   Tarczyński,  Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim mł. bryg. Pan Krzysztof Komorowski, przedstawiciel z Koła 2 Brygady Obrony Terytorialnej w Mińsku Mazowieckim chorąży Pan  Andrzej Koryciński.  Obchody Święta Niepodległości zainaugurowała uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny  o godz. 9.00 w Kościele Parafialnym w Kałuszynie. 
Następnie uczestnicy uroczystości   udali się na Plac Kilińskiego pod pomnik Bojownikom o Niepodległość, gdzie po   odegraniu Hymnu Państwowego, przemówieniach okolicznościowych:   wiceburmistrz  Kałuszyna P. Henryki Sęktas,  Pani Wicemarszałek oraz Pana Starosty delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.
 Kolejnym punktem programu było uroczyste przekazanie  nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie z udziałem przedstawicieli jednostek OSP z terenu gminy, mieszkańców oraz gości.  Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN zastąpił wysłużonego Jelcza.  Starania o pozyskanie samochodu a właściwie to  środków finansowych na zakup rozpoczęły się w 2016 roku, a  roku bieżącym   udało się zrealizować zadanie  dzięki wsparciu finansowemu czterech podmiotów, tj: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 300 tys. zł,   Komendy Głównej  Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie -  140 tys. zł,  Samorządu  Województwa Mazowieckiego -  100 tys. zł oraz Gminy Kałuszyn   - 320.385  zł.   Całkowity koszt zakupu    wyniósł   860.385,00 zł. Pojazd wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt. Specyfika obszaru działania  Jednostki – duże natężenie ruchu na drodze krajowej Nr 2, zjazd z obwodnicy Mińska Mazowieckiego, droga wojewódzka nr 697 oraz zagrożenia spowodowane siłami natury sprawiają , że liczba zdarzeń i  podejmowanych interwencji na obszarze działania  jest bardzo duża.   Osobiste, pełne poświęcenia zaangażowanie strażaków w spieszeniu z pomocą oraz nowy wóz  z pewnością ułatwi  prowadzenie  działań ratowniczych.
     Samochód został sprowadzony do jednostki późnym wieczorem 25 października i w blasku flar i głosu syren   powitany przez  druhów strażaków, samorząd Gminy Kałuszyn na czele z Burmistrzem Marianem Soszyńskim  oraz mieszkańców, zaś by    służył „Bogu na chwałę,  ludziom na ratunek” został  poświęcony przez księdza proboszcza Władysława Szymańskiego. Samochód  został włączony do  podziału bojowego  przez PSP W Mińsku Mazowieckim  w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  
Przekazanie samochodu zakupionego przez Gminę Kałuszyn  zbiegło się ze 115 rocznicą powstania Jednostki  oraz 20 rocznicą działalności  w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym  i jest wyrazem uznania  i podziękowania  za ofiarną służbę w niesieniu pomocy , zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańcom miasta i gminy Kałuszyn.
      Oficjalnego  przekazania  nowego wozu bojowego dokonała Wiceburmistrz Kałuszyna    wraz z   Panią Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Starostą Mińskim będącym jednocześnie prezes  Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego oraz Zastępcą  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Prezes  OSP Kałuszyn dh Grzegorz Nowak odbierając Akt Przekazania Samochodu, dziękując za nowy sprzęt zapewnił w imieniu strażaków,   że będzie służył dla ratowania zdrowia i życia oraz mienia mieszkańców. Po odebraniu kluczyków i przecięciu wstęgi załoga natychmiast udała się na samochód by zaprezentować jego funkcjonalność.  Zaproszeni goście gratulowali druhom pozyskania nowego specjalistycznego wozu bojowego, jednocześnie  dziękując  za ofiarną służbę  i niesioną pomoc poszkodowanym, w przekonaniu, że nowe auto będzie  niezawodne i podejmowane interwencje  będą skuteczne.    
      Następnie uczestnicy  uroczystości z załogą nowego wozu na czele udali się ulicami miasta do Domu Kultury w Kałuszynie na część artystyczną, którą rozpoczął miły akcent odznaczenia Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie Krzyżem Patriotycznym. Odznaczenie przyznane  przez Koło Byłych Żołnierzy  2. Mińsko-Mazowieckiej  Brygady Obrony Terytorialnej  im. Gen. Dyw. Franciszka Kleberga za dbałość o wszechstronny rozwój  młodego człowieka, kształtowanie  poczucia tożsamości  kulturowej, lokalnej i narodowej, postaw patriotycznych, rozbudzania  zainteresowania kulturą regionu i życiem lokalnym oraz miłość do Ojczyzny   odebrał dyrektor szkoły P. Marek Pachnik. Program artystyczny pt. :Gra o niepodległość”   wykonali  uczniowie Gimnazjum Publicznego w Kałuszynie pod kierunkiem pani Liliany Nowak.
Oprac. H. Sęktas
Urząd Miejski Kałuszyn

 

zdjęcia...

zdjęcia cd...

 

Dodatkowe informacje