Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Regulamin łowiska ryb zlokalizowanego na „Zalewie Karczunek” w Kałuszynie.

§ 1.

 

Właścicielem zbiornika Zalew Karczunek jest Gmina Kałuszyn.

 

§ 2.

 

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących na terenie Zalewu „Karczunek”.

 

§ 3.

 

Prawo do wędkowania mają wszystkie osoby posiadające kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia Burmistrza Kałuszyna.

 

§ 4.

 

  1. W czasie wędkowania, wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską oraz stosowne zezwolenie – karnet roczny zwany dalej Kartą Stałego Użytkownika Łowiska (opłata 100 zł dla osób do lat 18, 150 zł dla mieszkańców gminy Kałuszyn oraz członków Koła Wędkarskiego w Kałuszynie) lub karnet jednodniowy dla pozostałych osób (opłata 20 zł od osoby) - szczegóły pod numerem tel. (25) 75 76 618 w. 15 lub na stronie www.kaluszyn.pl. Osoba posiadająca Kartę Stałego Użytkownika Łowiska jest upoważniona do kontroli innych wędkujących  osób.
  2. Wpłaty za karnet jednodniowy można dokonać w systemie bankowości elektronicznej lub przelewem tradycyjnym na konto nr 82 9226 0005 0024 1461 2000 0010, wpisując w tytule: Imię i Nazwisko oraz datę połowu.
  3. Dowód wpłaty należy okazać w trakcie kontroli.
  4. Posiadacz karnetu jednodniowego ma obowiązek znajomości regulaminu połowu na Zalewie Karczunek, dostępnego na stronie www.kaluszyn.pl i na terenie łowiska.
  5. Karnet jednodniowy obowiązuje wyłącznie w okresie od dnia 01 marca do dnia 31 października.

 

§ 5.

 

Każda osoba posiadająca stosowne zezwolenie może wędkować na dwie wędki metodą spławikowo-gruntową lub na jedną wędkę metodą spinningową. Zabrania się równoczesnego łowienia metodą spinningową oraz spławikowo-gruntową.

 

§ 6.

 

Osoba posiadająca stosowne zezwolenie może wędkować z członkiem rodziny w ramach przysługujących mu uprawnień i wyznaczonych limitów.

 

§ 7.

 

Na terenie Zalewu „Karczunek” wprowadza się następujące strefy:

Strefa A – od spustu wody do tablicy przy piętrzeniu na rzece – wędkowanie dozwolone przez cały rok,

Strefa B – od spustu wody do tablicy przy plaży – wędkowanie dozwolone z wyłączeniem okresu od dnia 15.06 do 31.08,

Strefa C – od  tablicy przy plaży do tablicy przy piętrzeniu na rzece – całkowity zakaz wędkowania,

Strefa D – zakaz połowu ryb z lodu,

- zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 8.

 

Przy wyborze miejsca i zajmowaniu łowiska pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Zakazuje się trwałego oznaczania łowiska bojami i innymi przedmiotami.

 

§ 9.

 

Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. Zabrania się rozpalania ognisk, patroszenia ryb i zaśmiecania terenu.

 

§ 10.

 

Zabrania się połowu ryb nad Zalewem „Karczunek” metodami z użyciem łodzi i innych środków pływających.

 

§ 11.

 

Opuszczenie łowiska i następnie powrót do niego w ciągu tego samego dnia, nie zwalnia wędkarza z przestrzegania dziennego limitu połowu ryb wynikającego z regulaminu.

 

§ 12.

 

Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu z wyłączeniem drugiej i czwartej nocy z soboty na niedzielę w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień dla osób posiadających Kartę Stałego Użytkownika Łowiska.

 

§ 13.

 

W okresie od 1.01 do 30.04 zabrania się łowienia metodą spinningową oraz stosowania jako przynęt żywychlub martwych ryb oraz ich części.

 

§ 14.

 

Podczas łowienia pod lodem obowiązuje zakaz stosowania jako przynęt żywych lub martwych ryb oraz ich części, a także przetrzymywania ryb bezpośrednio na tafli lodowej.

 

§ 15.

 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się czasowe ograniczenie połowu ryb. Informacja o czasowym ograniczeniu podawana jest do publicznej wiadomości na terenie łowiska oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

 

§ 16.

 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadającą zezwolenie zasad określonych w regulaminie, wydający zezwolenie cofa je bez odszkodowania oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi, z dodatkową sankcją minimum rocznego zakazu połowu ryb przez tę osobę na łowisku zlokalizowanym na „Zalewie Karczunek” w Kałuszynie.

 

§ 17.

 

  1. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb oraz okresów i wymiarów ochronnych.
  2. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania, należy przechowywać w miękkich siatkach do czasu zakończenia wędkowania. Ryby te należy wpisać do rejestru niezwłocznie po złowieniu. Zakaz przetrzymywania i zabierania ryb powyżej limitu, w okresie ochronnym oraz podlegających wymiarom ochronnych.

 

 

ŁĄCZNY LIMIT DZIENNY – 4 SZTUKI

ZAKAZ POŁOWU BEZ WYKUPIONEJ KARTY

 

 

Dodatkowe informacje