Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Krajowe ćwiczenia RENEGADE/SAREX- 18/II

Burmistrz Kałuszyna informuję, że Starosta Miński pismem znak ZK.5557.5.5.2018 poinformował, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II.

Sprzęt współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Gmina Kałuszyn zakupiła sprzęt dla 3 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kałuszyn - „Sprzęt współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”. 

Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Kałuszyn

Gmina Kałuszyn pozyskała środki finansowe na realizację zadania „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Kałuszyn” z „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”.

Konsultacje społeczne 20181026

Informacja o rozpoczęciu  konsultacji  „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”

Informacja o Uroczystości kończącej obchody 300-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna.

W bieżącym roku przypadała trzechsetna rocznica potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna. Potwierdzenia dokonał król August II Mocny na sejmie grodzieńskim w październiku 1718 r., na skutek starań ówczesnych właścicieli Kałuszyna – rodu Opackich.

Zakup nowej karetki dla SPZOZ Kałuszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej podejmując kolejne działania, zmierzające do unowocześnienia placówki                      i podnoszenia standardu świadczonych w niej usług, zakupił nowy, specjalistyczny ambulans medyczny,

CZYSTE POWIETRZE.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 18 września 2018 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

Zawiadomienie o zgromadzeniu

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że Pani Anna Kopczyńska złożyła do Urzędu zawiadomienie o organizowanym zgromadzeniu, organizowanym przez „Komitet Stop dla budowy linii NN 2x400kV” oraz „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej”

Dodatkowe informacje