Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Konsultacje społeczne 20181026

Informacja o rozpoczęciu  konsultacji  „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.”

Informacja o Uroczystości kończącej obchody 300-lecia potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna.

W bieżącym roku przypadała trzechsetna rocznica potwierdzenia nadania praw miejskich dla Kałuszyna. Potwierdzenia dokonał król August II Mocny na sejmie grodzieńskim w październiku 1718 r., na skutek starań ówczesnych właścicieli Kałuszyna – rodu Opackich.

Zakup nowej karetki dla SPZOZ Kałuszyn

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie – Przychodnia Opieki Zdrowotnej podejmując kolejne działania, zmierzające do unowocześnienia placówki                      i podnoszenia standardu świadczonych w niej usług, zakupił nowy, specjalistyczny ambulans medyczny,

CZYSTE POWIETRZE.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 18 września 2018 r. ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

Zawiadomienie o zgromadzeniu

Urząd Miejski w Kałuszynie informuje, że Pani Anna Kopczyńska złożyła do Urzędu zawiadomienie o organizowanym zgromadzeniu, organizowanym przez „Komitet Stop dla budowy linii NN 2x400kV” oraz „Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kałuszyńskiej”

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Umowa na dofinansowanie zadania pn"Stworzenie warunków do rozwoju..."

Na początku września Burmistrz Kałuszyna – Pan Marian Soszyński przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego – Pani Marii Bugno podpisali umowę na dofinansowanie zadania

Uroczyste zawieszenie wiechy w nowo powstałym w Kałuszynie centrum dystrybucyjnym LIDL

W dniu 6 października 2018 r. na terenie centrum logistycznego LIDL przy ulicy Warszawskiej w Kałuszynie odbyła się uroczystość poświęcenia obiektu i zawieszenia tradycyjnej „wiechy”.

Dodatkowe informacje