Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

OGŁOSZENIE

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10 846,14 zł.

www.wfosigw.pl                   

Zwrot podatu akcyzowego lipiec 2018

UWAGA ROLNICY
ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Wystartował konkurs FIO Mazowsze Lokalnie!

Po raz 5 wystartował konkurs dla młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego. Tegoroczna pula środków na mikrodotacje wynosi  261.000 zł.  Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 3 miesiące.

27 lipca 2018r. dniem wolnym

Dzień 27 lipca 2018 r. ustalono dniem urlopu dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.
W związku z powyższym w dniu 27 lipca 2018 r. Urząd Miejski w Kałuszynie będzie nieczynny.

Dodatkowe informacje