Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja o wykreślaniu wpisów

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że CEIDG rozpoczęło proces wykreślania wpisów nie posiadających numeru PESEL. Wykreślanie rozpoczęło się od wpisów posiadających szczątkowe dane,

Dzień 01.06.2018 r. - dniem urlopu

Dzień 01.06.2018 r. ustalono dniem urlopu dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie i w związku z powyższym w dniu 01.06.2018 r. Urząd Miejski w Kałuszynie będzie nieczynny.


Klauzula informacyjna

 

       W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 

 

 

Klauzula informacyjna  dla klientów Urzędu Miejskiego Kałuszyn

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 

1.      Administratorem zbieranych  i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kałuszynie   Pana/Pani danych osobowych   jest Burmistrz Kałuszyna. Adres Urzędu Miejskiego Kałuszyn: ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn, tel. 25 75 76 618,

 

 

 

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym należy się kontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

 

3.      Pani/Pana dane osobowe   przetwarzane będą w celu  realizacji   ustawowych zadań publicznych gminy, określonych m. in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz   innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

 

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych    będą wyłącznie podmioty   uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

5.      Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji   wynikającymi z regulacji prawnych (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,    jednolitego  rzeczowego wykazu akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki)  Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

 

 

 

6.      Każda osoba z wyjątkami  zastrzeżonymi  przepisami prawa ma prawo:  dostępu do  danych osobowych jej dotyczących, prawo do  ich    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres   lub drogą elektroniczną  kierując korespondencję na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 

 

7.      Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody niewynikającej  z obowiązków nałożonych  przez przepisy prawa na przetwarzanie    ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie   danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo   wniesienia skargi do organu nadzorczego   - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

9.      W zależności od sfery, w której  przetwarzane są  dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych  przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.  W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych   zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y.  Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie  skutkować pozostawieniem  złożonego wniosku  bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

……………………………..

 

      Podpis

 

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.docx

 

 

 

Informacja o chlorowaniu 23 maja 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie informuje, ze w dniu 23 maja 2018 r. od godziny 17.00 zostanie przeprowadzone chlorowanie sieci wodociągowej,

Relacja z obchodów rocznicy 3-go Maja 2018r

W dniu 3 maja 2018 r. w Kałuszynie odbyły się uroczyste obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

„Aktywna tablica”

Ponad 6 mln zł trafi do mazowieckich szkół na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił listę placówek zakwalifikowanych do przekazania wsparcia finansowego.

Regulamin łowiska ryb zlokalizowanego na „Zalewie Karczunek” w Kałuszynie.

Regulamin łowiska ryb zlokalizowanego na „Zalewie Karczunek” w Kałuszynie.

 

§ 1.

Właścicielem zbiornika Zalew Karczunek jest Gmina Kałuszyn.

§ 2.

Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących na terenie Zalewu „Karczunek”.

§ 3.

Prawo do wędkowania mają wszystkie osoby posiadające kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia Burmistrza Kałuszyna.

§ 4.

1.      W czasie wędkowania, wędkarz ma obowiązek posiadać kartę wędkarską oraz stosowne zezwolenie – karnet roczny zwany dalej Kartą Stałego Użytkownika Łowiska (opłata 100 zł dla osób do lat 18, 150 zł dla mieszkańców gminy Kałuszyn i członków Koła Wędkarskiego w Kałuszynie) lub karnet jednodniowy dla pozostałych osób (opłata 20 zł od osoby) - szczegóły pod numerem tel. (25) 75 76 618 w. 15 lub na stronie www.kaluszyn.pl. Osoba posiadająca Kartę Stałego Użytkownika Łowiska jest upoważniona do kontroli innych wędkujących  osób.

  1. Wpłaty za karnet jednodniowy można dokonać w systemie bankowości elektronicznej lub przelewem tradycyjnym na konto nr 29922400070000966720000010, wpisując w tytule: Imię i Nazwisko oraz datę połowu.
  2. Dowód wpłaty należy okazać w trakcie kontroli.
  3. Posiadacz karnetu jednodniowego ma obowiązek znajomości regulaminu połowu na Zalewie Karczunek, dostępnego na stronie www.kaluszyn.pl i na terenie łowiska.
  4. Karnet jednodniowy obowiązuje wyłącznie w okresie od dnia 01 marca do dnia 31 października.

 

§ 5.

Każda osoba posiadająca stosowne zezwolenie może wędkować na dwie wędki metodą spławikowo-gruntową lub na jedną wędkę metodą spinningową. Zabrania się równoczesnego łowienia metodą spinningową oraz spławikowo-gruntową.

§ 6.

Osoba posiadająca stosowne zezwolenie może wędkować z członkiem rodziny w ramach przysługujących mu uprawnień i wyznaczonych limitów.

§ 7.

Na terenie Zalewu „Karczunek” wprowadza się następujące strefy:

Strefa A – od spustu wody do tablicy przy piętrzeniu na rzece – wędkowanie dozwolone przez cały rok,

Strefa B – od spustu wody do tablicy przy plaży – wędkowanie dozwolone z wyłączeniem okresu od dnia 15.06 do 31.08.

Strefa C – od  tablicy przy plaży do tablicy przy piętrzeniu na rzece – całkowity zakaz wędkowania (zakaz połowu ryb z lodu w północnej zatoce zalewu)

§ 8.

Przy wyborze miejsca i zajmowaniu łowiska pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Zakazuje się trwałego oznaczania łowiska bojami i innymi przedmiotami.

§ 9.

Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. Zabrania się rozpalania ognisk, patroszenia ryb i zaśmiecania terenu.

§ 10.

Zabrania się połowu ryb nad Zalewem „Karczunek” metodami z użyciem łodzi i innych środków pływających.

§ 11.

Zabrania się kilkukrotnego łowienia w trakcie jednego dnia.

§ 12.

Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu z wyłączeniem drugiej i czwartej nocy z soboty na niedzielę w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień dla osób posiadających Kartę Stałego Użytkownika Łowiska.

§ 13.

W okresie od 1.01 do 30.04 zabrania się łowienia metodą spinningową oraz stosowania jako przynęt żywych lub martwych ryb oraz ich części.

§ 14.

Podczas łowienia pod lodem obowiązuje zakaz stosowania jako przynęt żywych lub martwych ryb oraz ich części, a także przetrzymywania ryb bezpośrednio na tafli lodowej.

§ 15.

Po zarybieniu mogą zostać wprowadzone ograniczenia połowu ryb, które zostały wpuszczone do zalewu.

§ 16.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę posiadającą zezwolenie zasad określonych w regulaminie, wydający zezwolenie może je cofnąć oświadczeniem, doręczonym jego posiadaczowi, bez odszkodowania.

§ 17.

1.      Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb oraz okresów i wymiarów ochronnych.

2.      Złowione ryby, przeznaczone do zabrania, należy przechowywać w miękkich siatkach do czasu zakończenia wędkowania. Ryby te należy wpisać do rejestru niezwłocznie po złowieniu. Zakaz przetrzymywania i zabierania ryb powyżej limitu, w okresie ochronnym oraz podlegających wymiarom ochronnych.

 

Ryba

 

Wymiar ochronny

Okres ochronny

Limit dzienny

SZCZUPAK

 

do 50 cm

od 01.01 do 30.04

1 sztuka

SANDACZ

 

do 50 cm

od 01.01 do 31.05

1 sztuka

KARP

 

do 35 cm i ponad 60 cm

od 01.11 do 15.04

1 sztuka

JAŹ

 

do 30 cm i ponad 45 cm

brak

2 sztuki

LIN

 

do 30 cm i ponad 40 cm

brak

2 sztuki

LESZCZ

 

do 30 cm i ponad 55 cm

brak

2 sztuki

KARAŚ ZŁOTY

 

zakaz zabierania

od 01.01 do 31.12

zakaz zabierania

KARAŚ SREBRNY

 

do 30 cm

brak

2 sztuki

PŁOĆ

 

do 15 cm

brak

 

do 2 kg

OKOŃ

 

do 18 cm i ponad 30 cm

od 01.04 do 30.04

PSTRĄG

 

do 30 cm

brak

1 sztuka

SUM

 

do 70 cm

01.01 do 31.05

1 sztuka

AMUR

 

do 50 cm

brak

1 sztuka

WĘGORZ

 

do 50 cm

brak

1 sztuka

BOLEŃ

 

do 50 cm

od 01.01 do 30.04

1 sztuka

JESIOTR

 

zakaz zabierania

od 01.01 do 31.12

zakaz zabierania

TOŁPYGA

 

do 50 cm

brak

1 sztuka

 

ŁĄCZNY LIMIT DZIENNY – 4 SZTUKI

ZAKAZ POŁOWU BEZ WYKUPIONEJ KARTY

 

 

 

 

 

 

Otwarcie drogi Kałuszyn-Mroczki

W dniu 12.05.2018r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi Kałuszyn – Mroczki.

Dodatkowe informacje