Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

INFORMACJA

W najbliższym czasie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie może ogłosić nabór wniosków na modernizację indywidualnych źródeł ciepła tj.

Czytaj więcej...

Zalew Karczunek

29 stycznia w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kałuszynie odbyło się spotkanie z wędkarzami, którzy wykupują Karty Stałego Użytkownika Łowiska na Zalewie Karczunek. Głównym tematem rozmów było przedyskutowanie zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, ale także wielu innych spraw organizacyjnych.
Po długiej, ale rzeczowej dyskusji przyjęto wiele propozycji zmian w regulaminie, które zostały przekazane Burmistrzowi Kałuszyna do ostatecznego opracowania i wydania zarządzenia. W regulaminie połowu, oprócz zmian porządkowych dokonano także zmian wymiarów ochronnych ryb. (w załączniku)
Od 2013 roku gmina, jako właściciel zalewu dokonuje zarybień, na które przeznacza środki, pochodzące z wpłat za zezwolenie na łowienie. Każdego roku wysokość tych środków, a co za tym idzie , także ilość wpuszczanych ryb, zależna jest od ilości dokonanych wpłat i oscyluje w granicach 6.500 złotych, co przekłada się na 650-750 kg nowych ryb. Od października roku ubiegłego w wodach Zalewu Karczunek pływa więcej karpia (250 kg), karasia srebrnego (220 kg), karpia kroczka (100 kg), złotego karasia (42 kg), amura (26 kg), lina (23 kg) i sandacza (50 sztuk).

Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu.pdf

 

 

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

Czytaj więcej...

Zawiadomienie dotyczące nowych kursów autobusowych

W związku z wnioskiem Radnych Rady Miejskiej w Kałuszynie dotyczącym utworzenia dodatkowych kursów autobusowych na liniach Kałuszyn – Mrozy – Kałuszyn oraz Kałuszyn – Warszawa – Kałuszyn

Czytaj więcej...

Zmiana nazwy ulicy 9-go maja – sprawy organizacyjne

Informacje dla mieszkańców Kałuszyna w związku ze zmianą nazwy ul. 9-go Maja w Kałuszynie

Czytaj więcej...

Informacja o wynikach konsultacji

    Informacja o wynikach  konsultacji  „Rocznego programu współpracy Samorządu Gminy Kałuszyn z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wym. w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.”

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje