Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kałuszyna informuje, że w każdy wtorek od 21.08.2018r. z pętli spod Urzędu Miejskiego w Kałuszynie o godzinie  10:30 będzie odjeżdżał autobus do wsi Gołębiówka przez wieś Sinołęka. Powrót autobusu tą samą trasą zaplanowany jest po 5 minutach postoju na pętli w Gołębiówce. Autobusy będą kursować do odwołania.

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do zarządzenia Burmistrza Kałuszyna w sprawie zmiany czasu pracy w związku z długotrwałymi upałami, informuje się, że w dniach

 

od 9 sierpnia br. do 14 sierpnia br.

Urząd będzie pracował

w godz. 7.oo – 14.oo

Seminarium szkoleniowe UM

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

w Warszawie

Zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON,

które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10 846,14 zł.

www.wfosigw.pl                   

Zwrot podatu akcyzowego lipiec 2018

UWAGA ROLNICY
ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Czytaj więcej...

Wystartował konkurs FIO Mazowsze Lokalnie!

Po raz 5 wystartował konkurs dla młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa mazowieckiego. Tegoroczna pula środków na mikrodotacje wynosi  261.000 zł.  Każdy projekt może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1 500,00 zł do 5 000,00 zł. Działania w ramach projektów będą mogły trwać maksymalnie 3 miesiące.

Czytaj więcej...

27 lipca 2018r. dniem wolnym

Dzień 27 lipca 2018 r. ustalono dniem urlopu dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.
W związku z powyższym w dniu 27 lipca 2018 r. Urząd Miejski w Kałuszynie będzie nieczynny.

Dodatkowe informacje