Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Kałuszyn na Debatę Społeczną 25.06.2018

Policjanci z mińskiej Komendy organizują kolejną gminną Debatę Społeczną - z cyklu zaplanowanych w tym roku spotkań ze społeczeństwem. Planowana debata odbędzie się w poniedziałek 25 czerwca 2018 roku o godzinie 17.00 w Domu Kultury w Kałuszynie.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 maja 2018 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.

Czytaj więcej...

MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018.

Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2018. 

Czytaj więcej...

Informacja o wykreślaniu wpisów

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że CEIDG rozpoczęło proces wykreślania wpisów nie posiadających numeru PESEL. Wykreślanie rozpoczęło się od wpisów posiadających szczątkowe dane,

Czytaj więcej...

Dzień 01.06.2018 r. - dniem urlopu

Dzień 01.06.2018 r. ustalono dniem urlopu dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie i w związku z powyższym w dniu 01.06.2018 r. Urząd Miejski w Kałuszynie będzie nieczynny.


Klauzula informacyjna

 

       W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. 

 

 

 

Klauzula informacyjna  dla klientów Urzędu Miejskiego Kałuszyn

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ), zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

 

1.      Administratorem zbieranych  i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kałuszynie   Pana/Pani danych osobowych   jest Burmistrz Kałuszyna. Adres Urzędu Miejskiego Kałuszyn: ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn, tel. 25 75 76 618,

 

 

 

2.      Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Arkadiusz Czyżewski tel.25 7576 618 wew. 22, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

 

3.      Pani/Pana dane osobowe   przetwarzane będą w celu  realizacji   ustawowych zadań publicznych gminy, określonych m. in. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz   innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

 

4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych    będą wyłącznie podmioty   uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

5.      Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji   wynikającymi z regulacji prawnych (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,    jednolitego  rzeczowego wykazu akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki)  Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

 

 

 

6.      Każda osoba z wyjątkami  zastrzeżonymi  przepisami prawa ma prawo:  dostępu do  danych osobowych jej dotyczących, prawo do  ich    sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres   lub drogą elektroniczną  kierując korespondencję na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

 

 

7.      Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody niewynikającej  z obowiązków nałożonych  przez przepisy prawa na przetwarzanie    ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie   danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

8.      Przysługuje Pani/Panu prawo   wniesienia skargi do organu nadzorczego   - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

9.      W zależności od sfery, w której  przetwarzane są  dane osobowe w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych  przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.  W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych   zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/y.  Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie  skutkować pozostawieniem  złożonego wniosku  bez rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

……………………………..

 

      Podpis

 

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.docx

 

 

 

Informacja o chlorowaniu 23 maja 2018

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie informuje, ze w dniu 23 maja 2018 r. od godziny 17.00 zostanie przeprowadzone chlorowanie sieci wodociągowej,

Czytaj więcej...

Relacja z obchodów rocznicy 3-go Maja 2018r

W dniu 3 maja 2018 r. w Kałuszynie odbyły się uroczyste obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Czytaj więcej...

„Aktywna tablica”

Ponad 6 mln zł trafi do mazowieckich szkół na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił listę placówek zakwalifikowanych do przekazania wsparcia finansowego.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje