Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019

Umowa na dofinansowanie zadania pn"Stworzenie warunków do rozwoju..."

Na początku września Burmistrz Kałuszyna – Pan Marian Soszyński przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego – Pani Marii Bugno podpisali umowę na dofinansowanie zadania

Pamięć września 1939 roku

12  września br obchodziliśmy uroczyście  77. rocznicę jednej z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej pod  Kałuszynem, która mimo znacznych strat była zwycięska dla Polaków.

Dożynki Gminno – Parafialne 2018

       Tegoroczna  uroczystość   dożynkowa miała wyjątkowy charakter. W 2018 roku miasto Kałuszyn świętuje 300 –lecie potwierdzenia nadania praw miejskich, a  Nasza Ojczyzna 100 lecie odzyskania niepodległości.

Podpisanie umowy

W dniu 29 sierpnia 2018r. w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Gminy Kałuszyn pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz z termomodernizacją budynku po dawnej aptece z lokalami mieszkalnymi ze zmianą sposobu użytkowania”. 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Kałuszyna informuje, że w każdy wtorek od 21.08.2018r. z pętli spod Urzędu Miejskiego w Kałuszynie o godzinie  10:30 będzie odjeżdżał autobus do wsi Gołębiówka przez wieś Sinołęka. Powrót autobusu tą samą trasą zaplanowany jest po 5 minutach postoju na pętli w Gołębiówce. Autobusy będą kursować do odwołania.

O G Ł O S Z E N I E

Stosownie do zarządzenia Burmistrza Kałuszyna w sprawie zmiany czasu pracy w związku z długotrwałymi upałami, informuje się, że w dniach

 

od 9 sierpnia br. do 14 sierpnia br.

Urząd będzie pracował

w godz. 7.oo – 14.oo

Seminarium szkoleniowe UM

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

w Warszawie

Zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON,

które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach

Dodatkowe informacje