Policja

ul. Pocztowa 1
05-310 Kałuszyn
tel/fax. 025 757 67 77

Kierownik posterunku: mł. Aspirant Piotr Gaładyk

tel. Komisariat Pokicii w Mrozach 47 724 98 50
 

 

Bezpieczeństwo osób i mienia na terenie gminy zapewnia Posterunek Policji w Kałuszynie podporządkowany Komisariatowi Policji w Mrozach.
Posterunek dla gminy Kałuszyn przywrócony został staraniem władz samorządowych we wrześniu 2003 roku. Na siedzibę Posterunku gmina przekazała nieodpłatnie lokal w budynku Urzędu Miejskiego. W grudniu 2005 roku Posterunek został wyposażony przez Komendę Powiatową Policji w samochód marki Skoda Octavia. Gmina Kałuszyn sfinansowała w części zakup tego samochodu.
Posterunek zatrudnia 5 policjantów.