ukraina_1Bardzo cieszy nas aktywność naszych mieszkańców w organizacji pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Ważne jednak, by pomoc tę dobrze przygotować, korzystając z informacji instytucji zarówno publicznych, jak i organizacji społecznych organizujących pomoc i znających aktualne potrzeby w tym zakresie.

pomoc ukrainie_1Szczegółowe informacje dla osób z Ukrainy dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

tel. +48 47 721 75 75