Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zwrot podatu akcyzowego lipiec 2018

UWAGA ROLNICY
ZBLIŻA SIĘ TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO


W okresie od 01.08.2018r. do 31.08.2018r. należy składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Do wniosku należy załączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu  oleju napędowego w okresie od 01.02.2018r. do 31.07.2018r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.

O zwrot podatku akcyzowego mogą ubiegać się rolnicy, którzy na dzień 1 lutego danego roku byli właścicielami lub współposiadaczami gospodarstwa rolnego. Wnioski należy składać w urzędzie gminy właściwym dla miejsca położenia użytków rolnych.

W roku bieżącym za 1 litr oleju napędowego przysługuje zwrot w wysokości 1,00 zł. (Dz. U. z 2017r. poz. 2215)

Limit roczny na 1 ha powierzchni użytków rolnych w roku 2018 wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Wnioski można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie w pokoju  nr 12a.

wiosek

 

 

Dodatkowe informacje