Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

OGŁOSZENIE

Zdjęcie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 10 846,14 zł.

www.wfosigw.pl                   

Dodatkowe informacje