Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dofinansowanie na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Kałuszynie

Gmina Kałuszyn złożyła wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie projektu na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy w ramach programu „MALUCH +”2019, moduł 2” i otrzymała dofinansowanie w kwocie 54 000,00 zł. Środki te będą przeznaczone na funkcjonowanie placówki. Realizatorem projektu będzie Gminny Żłobek w Kałuszynie.

Dodatkowe informacje