Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Uwaga! Zmiana rachunku na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwaga ! Z dniem 01.01.2020 r. uległ zmianie rachunek bankowy na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym opłaty z tego tytułu prosimy przekazywać na poniższy rachunek:

27 9224 0007 0000 9667 2000 0240

 

Dodatkowe informacje