Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Otwarcie Klubu SENIOR+ w Kałuszynie

     W dniu 26 stycznia br odbyło się oficjalne otwarcie Klubu SENIOR+ w Kałuszynie  połączone z Dniem Babci i Dziadka.

Klub Senior+ został utworzony na potrzeby   osób  w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo. Utworzenie i wyposażenie pomieszczeń, tj. sali spotkań z zapleczem, sali klubowej ze sprzętem rtv, sali  wyposażonej w sprzęt do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, pomieszczenia kuchennego, toalet, szatni stwarza seniorom  możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także spędzenia czasu w miłym towarzystwie.
W uroczystości otwarcia obok licznie przybyłych seniorów udział wzięli: Burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski, Poseł na Sejm RP Czesław Mroczek, wicemarszałek Samorządu Województwa Mazowieckiego – Janina Ewa Orzełowska  , księża: ks.prałat Władysław Szymański i ks. Jerzy Skłucki, Przewodniczący Rady Miejskiej  Bogusław Michalczyk oraz radni,  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  Grażyna Chybicka oraz  pracownicy Ośrodka, Przewodnicząca Zarządu Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  w Kałuszynie Jadwiga Milewska, Przewodnicząca  Rejonowego Związku ERiI w Mińsku Mazowieckim Wanda Rońda, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Kałuszyn oraz  sołtysi.
Uroczystość rozpoczął Burmistrz Kałuszyna  Arkadiusz Czyżewski  dziękując gościom za przybycie i podsumowując zakres prac przeprowadzonych w budynku  przy ul. Wojska Polskiego 20,  w którym   zostało stworzone miejsce na potrzeby seniorów. Następnie goście zabierając  głos     gratulowali wykonania przedsięwzięcia oraz zachęcali  seniorów do aktywnego uczestnictwa w działalności Klubu Senior+. Pomieszczenia Klubu Senior+ zostały poświęcone przez ks. prałata Władysława Szymańskiego. Następnie   senioralna  grupa teatralna „Złota Jesień” zaprezentowała program artystyczny nawiązujący do święta Babci i Dziadka, po czym był okolicznościowy tort i posiłek przygotowany na warsztatach w kuchni klubowej.

 

Dodatkowe informacje