Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Otrzymanie sztandaru przez Związek Piłsudczyków Ziemi Kałuszyńskiej.

20 sierpnia 2020 r. odbyła się VI Pielgrzymka Piłsudczyków na Jasną Górę. W Auli Jana Pawła II kałuszyński oddział na uroczystej ceremonii otrzymał Sztandar Związkowy.

Sztandar został przekazany na ręce Prezesa Zarządu gen. zw. Stanisława Władysława Śliwę przez Matkę Chrzestną Sztandaru Panią Monikę Czyżewską i Ojca Chrzestnego Pana Marka Pachnika. Następnie gen. zw. przekazał sztandar prezesowi Piłsudczyków Ziemi Kałuszyńskiej ppłk. zw. Panu Jerzemu Mroczkowi i kolejno przyjął Go Poczet Sztandarowy.
W uroczystości uczestniczył Pan Burmistrz Arkadiusz Czyżewski, kałuszyńscy Piłsudczycy wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście. Wręczono nominacje, odznaczenia, pamiątkowe medale i okolicznościowe ryngrafy.
Spotkanie w Auli zakończył Prezes Zarządu Krajowego dziękując przybyłym za udział w Pielgrzymce. Następnie zgromadzeni udali się do kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Mszę Świętą w intencji:
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i Jego żołnierzy Legionistów, Powstańców Styczniowych i poległych kapelanów, za członków Związku Piłsudczyków RP i ich rodzin.
Pielgrzymce towarzyszyła podniosła atmosfera, a piękny Sztandar Związku Piłsudczyków RP Ziemi Kałuszyńskiej będzie godnie powiewał na każdej lokalnej uroczystości.

zdjęcia...

 

 

Dodatkowe informacje