Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Obchody 81 rocznicy bitwy pod Kałuszynem 12 września 2020

 W dniu 12 września w Kałuszynie odbyła się uroczystość 81. rocznicy jednej z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej – Bitwy pod Kałuszynem, która mimo znacznych strat była zwycięska.

Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Kałuszyna, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Kałuszynie oraz Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie, przy współudziale Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie oraz Domu Kultury w Kałuszynie. Uroczystość główna została poprzedzona ceremonią złożenia przez władze samorządowe z Burmistrzem Kałuszyna – Panem Arkadiuszem Czyżewskim na czele, wieńców i wiązanek kwiatów w miejscach pamięci narodowej: przed pomnikiem Bojownikom o Niepodległość, przy tablicy Pamięci bohaterów poległych we wrześniu 1939 r. ufundowanej przez mieszkańców przy ul. Warszawskiej oraz przy tablicy pamiątkowej 6 Pułku Piechoty w kruchcie kościoła. Młodzież szkolna w asyście nauczycieli złożyła kwiaty przy dębach katyńskich i przy pomniku Złotego Ułana. Tegoroczne obchody, z uwagi na panującą pandemię koronawirusa zostały ograniczone do uroczystości na cmentarzu parafialnym przy grobach poległych żołnierzy. W uroczystości wzięły udział rodziny weteranów bitwy pod Kałuszynem we wrześniu 1939 roku, kombatanci z czasów wojny oraz ich rodziny, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, jednostek wojskowych, organizacji i szkół. Uroczystość uświetniła Orkiestra Wojskowa z Siedlec. Swoją obecnością także zaszczycili nas: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Czesław Mroczek, Pani Magdalena Sałata – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, członkowie Zarządu Powiatu Mińskiego: Pan Marek Pachnik i Pan Henryk Księżopolski, przedstawiciele wojska, powiatowych jednostek i służb mundurowych. Ponadto w uroczystości wzięli udział radni Rady Miejskiej w Kałuszynie, sołtysi, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, organizacji społecznych, młodzieży szkolnej wraz z nauczycielami oraz mieszkańcy. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego. Przybyłe poczty sztandarowe oraz gości, w imieniu własnym oraz Pana Eugeniusza Kuleszy – prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Miejsko-Gminnego w Kałuszynie, powitał Pan Arkadiusz Czyżewski – Burmistrz Kałuszyna. Rys historyczny wydarzeń sprzed osiemdziesięciu jeden lat przedstawiła Pani Maria Bartosiak wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. Następnie, została odprawiona Msza Święta Polowa, celebrowana przez wikarego miejscowej parafii księdza Jerzego Skłuckiego. Po Mszy Św. okolicznościowe przemówienia wygłosili Poseł na Sejm RP Pan Czesław Mroczek, Pani Magdalena Sałata – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach, Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński oraz Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski. Pan Burmistrz przedstawił aspekt wojskowy i cywilny bitwy, w tym jej wpływ na strukturę ludnościową i materialną miasta, jak również podkreślił żywą pamięć bitwy wśród kolejnych pokoleń kałuszynian. Pan Burmistrz zabierając głos podziękował także wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości. Odczytano także, skierowane na ręce Burmistrza Kałuszyna, listy Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani Marii Koc oraz Dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu ppłk Radosława Stachowiaka. Pan Seweryn Olszewski odczytał autorski okolicznościowy wiersz. W dalszej części, delegacje biorące udział w uroczystości, złożyły kwiaty pod pomnikiem poświęconym bohaterskim żołnierzom 6. Pułku, 1. Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego poległym w zwycięskim boju o Kałuszyn 12 września 1939 roku. Uroczystość zakończyła wykona przez Orkiestrę Wojskową pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Dodatkowe informacje