Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Dzień Pracownika Socjalnego 2020

       Dzień Pracownika Socjalnego to  Święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych,  obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej

z dnia 29 listopada 1990 r.

      Praca socjalna  jest ciężką pracą, charakteryzuje się codziennym stawaniem wobec biedy, choroby, ludzkich tragedii i nieszczęść. Wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim wrażliwości, empatii, szacunku, zrozumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb

i problemów. Praca jaką wykonują pracownicy służb społecznych pomaga odnaleźć  sens codziennych zmagań z przeciwnościami losu, daje nadzieję, wsparcie gdy wszystko inne zawodzi.
       Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski podziękował pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Kałuszynie za zaangażowanie, wysiłek i trud wkładany w codzienną pracę i pomoc potrzebującym mieszkańcom Naszego miasta i  gminy, szczególnie w tak trudnym dla nas wszystkich czasie pandemii.  
Złożył życzenia satysfakcji,  wytrwałości w wykonywanej pracy, a w życiu osobistym dużo zdrowia

i pomyślności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje