Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja dotycząca podziału drugiej transzy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Szanowni Państwo.

W nawiązaniu do trwającej medialnej dyskusji, dotyczącej podziału drugiej transzy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych ze złagodzeniem skutków COVID -19, informuję, że Gmina Kałuszyn złożyła pięć wniosków o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych związanych ze złagodzeniem skutków COVID-19, które dotyczyły następujących inwestycji:

 

  1. Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej obwodnicę dla miejscowości Olszewice – dotacja na wkład własny – na kwotę dotacji 1.217.892,61 zł,
  2. Rozbudowa, przebudowa i remont oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią i zagospodarowaniem terenu oczyszczalni ścieków w m. Olszewice – dotacja na wkład własny na kwotę 2.800.000,00 zł,
  3. Przebudowa istniejącej drogi publicznej stanowiącej ulicę Robotniczą w Kałuszynie na kwotę 1.456.744,58 zł
  4. Zapewnienie optymalnych warunków dla działalności Domu Kultury w Kałuszynie poprzez rozbudowę, przebudowę i remont budynku Domu Kultury na kwotę 2.993.600,00 zł
  5. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przedszkola na kwotę 2.692.288,23 zł.

Łączna wartość złożonych wniosków opiewała na kwotę 11.160.525,42 zł.

 

Wszystkie wnioski dotyczyły inwestycji niezbędnych dla dalszego rozwoju Gminy Kałuszyn. Gmina jest do nich przygotowana, poprzez posiadanie sporządzonych dokumentacji technicznych niezbędnych do ich wykonania.

 

Po opublikowaniu na stronie www.samorzad.pap.pl rozstrzygnięcia naboru okazało się żaden ze zgłoszonych przez Gminę Kałuszyn wniosków nie został rozpatrzony pozytywnie. Nie wskazano przy tym  powodu negatywnego ich rozpatrzenia.

 

Takie rozstrzygniecie sprawy jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe, ponieważ skutki gospodarcze trwającej pandemii ponoszą wszystkie gminy, tak w kraju, jak i w powiecie mińskim. Niestety, środki na zrekompensowanie strat otrzymują tylko wybrani. Są gminy, gdzie zostało zakwalifikowanych kilka wniosków, a inne nie dostały nic.

 

Mimo powyższego, będę składać kolejne wnioski, licząc na ich obiektywną ocenę. O ich rozstrzygnięciu będę Państwa informował na bieżąco.

 

                                                                                          Arkadiusz Czyżewski

 

                                                                                          Burmistrz Kałuszyna

 

Dodatkowe informacje