Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Kałuszyn bierze udział w projekcie „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

 

W ramach projektu szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie otrzymała:  8 zestawów komputerowych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 3 mobilne routery Wifi z karą SIM wraz z 12 miesięcznym abonamentem oraz tablicę interaktywną na łączną kwotę 102.813,39 zł.  Dodatkowo wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostali nauczyciele i uczniowie.

 

 

 

Dodatkowe informacje