Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Kolejne inwestycje w infrastrukturę sportową w gminie Kałuszyn.

Zakończyły się prace na stadionie sportowym przy ulicy 1-go Maja w Kałuszynie, polegające na budowie zadaszenia trybun sportowych oraz zakupie i montażu systemu nagłaśniającego.

Całość prac zamknęła się w kwocie 151.700 złotych. Inwestycja została sfinansowana z trzech źródeł: 100.000 zł to wsparcie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020, 34.200 zł to środki z budżetu gminy Kałuszyn a pozostałe 17.500 zł zostało sfinansowane z grantu pozyskanego przez klub Victoria Kałuszyn z PSE, w ramach programu społecznego „WzMOCnij swoje otoczenie”.

 

 

Dodatkowe informacje