BURMISTRZ KAŁUSZYNA O G Ł A S Z A otwarty konkurs ofert Nr 1/2021 dla podmiotów uprawnionych do realizacji w 2021 roku zadania publicznego na terenie Gminy Kałuszyn pod nazwą „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

  • Drukuj

 

wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.rtf

ramowy_wzor_umowy_realizacji_zadania.rtf

wzor_sprawozdania__z_realizacji_zadania_publicznego.rtf

zal._4_-_karta_oceny_merytorycznej_oferty.docx