Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

02.04.2021 r. (piątek) - Urząd nieczynny

Ustala się dzień 2 kwietnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, za dzień 1 maja 2021 r., przypadający w dniu wolnym od pracy.

Zarządzenie nr 21/2021 Burmistrza Kałuszyna 

Dodatkowe informacje