Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja

Miło nam poinformować, że Gmina Kałuszyn otrzymała z budżetu Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 2.000.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej, ulicy Robotniczej w Kałuszynie” w  ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

 

Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania to 3.500.000,00 zł.

Planowane zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie: lewostronnego chodnika, prawostronnego pobocza gruntowego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową ul. Wojska Polskiego oraz oświetlenie drogowe.

Przedmiotowa inwestycja w znaczny sposób poprawi komunikację na terenie miasta oraz stworzy nowe atrakcyjne tereny budowlane do zabudowy.

 

Dodatkowe informacje