Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Osiągnięcia Gminy

Gmina Kałuszyn otrzymała wyróżnienie w konkursie

„”Przyjazna Wieś 2014 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ogłosiła w maju 2014 konkurs „Przyjazna wieś" na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.
Udział w konkursie mogli wziąć beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.
W dniu 11.08.br. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej ”Przyjaznej wsi 2014” na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Komisja dokonała oceny i w głosowaniu punktowym wybrała laureatów tegorocznego konkursu. W kategorii infrastruktura społeczna wyróżnienie otrzymało Stowarzyszenie Kobiet z Pomysłem w Zimnowodzie za projekt „Z Internetem łatwiej”, który realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Projekt Stowarzyszenia realizowany był w okresie od stycznia do czerwca 2013r. przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Kałuszynie oraz Gminą Kałuszyn. Celem operacji było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie warsztatów komputerowych (w podziale na 3 grupy w zależności od stopnia zaawansowania: poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany).  Zajęcia skierowane były do 30 osób zamieszkałych na obszarze LGD i odbywały się w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie.  Osoby uczestniczące w zajęciach zdobyły umiejętności w zakresie obsługi komputera, tworzenia różnych dokumentów w edytorze tekstu, poznały wybrane zagadnienia arkusza kalkulacyjnego oraz możliwości i zastosowanie Internetu. Realizacja operacji przyczyniła się do zdobycia nowych umiejętności w tym do zwiększenia zainteresowań komputerem i Internetem mieszkańców obszaru LGD. Budżet projektu to kwota 11.820,00 zł. z czego dofinansowanie to kwota 8 237,94.
Wyróżnienie dla Stowarzyszenia odebrała Prezes Stowarzyszenia Kobiet z Pomysłem w Zimnowodzie Pani Beata Maria Gadomska podczas uroczystego zakończenia konkursu „Przyjaznej wsi 2014”, które odbyło się podczas VIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 wyróżnienie

 

Dodatkowe informacje