Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja

Burmistrz Kałuszyna informuję, że Gmina Kałuszyn planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne

 

W związku z powyższym Gmina przystępuje do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Inwentaryzacja prowadzona będzie poprzez przyjmowanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych od rolników. We wniosku należy podać szacunkową masę wytwarzanych odpadów rolniczych w gospodarstwie w ciągu roku, co jest niezbędne do zinwentaryzowania ilości tych odpadów.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.

Rolnicy zainteresowani udziałem w programie proszeni są do składania formularzy  wraz z klauzulą RODO w terminie do dnia 16 sierpnia 2021r. w Urzędzie Gminy w  Kałuszynie w pokoju nr 6a  lub  drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularze złożone po terminie nie będą uwzględnione w składanym przez gminę wniosku.

Formularze wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Kałuszyn w pokoju nr 6a oraz na stronie http://www.kaluszyn.pl

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz 1454 z późn. zm.) od dnia 06.09.2019 r ww. odpady nie stanowią odpadów komunalnych w związku z czym rolnicy pozbywają się tych odpadów we własnym zakresie. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przekroczenia kwoty dofinansowania lub gdy zostanie przekroczona ilości zdeklarowanych odpadów, różnicę regulują rolnicy rozliczając się bezpośrednio z odbiorcą odpadów.

Gmina realizowała będzie zadanie pod warunkiem, pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

 

formularz zgłoszeniowy

Dodatkowe informacje