Maluch 2020

  • Drukuj

flagaRok 2020 jest kolejnym, w którym Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w ramach resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3 „Maluch+”.

 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 30.07.2020 r.

 

Okres realizacji zadania: 01.01.2020r.-31.12.2020r.

 

Przyznana kwota dotacji: 48 600,00 zł

 

Całkowita wartość zadania: 353 407,04 zł

 

 

 

Realizowane zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych  przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „Maluch+” w Gminnym Żłobku w Kałuszynie.