Podpisanie umowy Maluch+ 2021

  • Drukuj

 flagaRok 2021 jest kolejnym, w którym Gmina Kałuszyn otrzymała dotację w ramach resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3 „Maluch+”.

 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 20.08.2021 r.

 

Okres realizacji zadania: 01.01.2021r.-31.12.2021r.

 

Przyznana kwota dotacji: 28 800,00 zł

 

Całkowita wartość zadania: 493 464, 00 zł

 

Realizowane zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych  przy udziale środków finansowych poprzednich edycji Programu „Maluch+” w Gminnym Żłobku w Kałuszynie.