Obchody 82. Rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem

  • Drukuj

12 września 2021_1 12  września br obchodziliśmy uroczyście  82. rocznicę jednej z najkrwawszych bitew kampanii wrześniowej pod  Kałuszynem, która mimo znacznych strat była zwycięska dla Polaków. Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Kałuszyna, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko - Gminne w Kałuszynie, Starosta Miński przy współpracy Szkoły Podstawowej w Kałuszynie. 

   W uroczystości wzięły udział   rodziny weteranów bitwy pod Kałuszynem we wrześniu 1939 roku, kombatantów z czasów wojny, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, jednostek wojskowych, organizacji i szkół, przedstawiciele samorządu    Województwa Mazowieckiego, Powiatu Mińskiego oraz gmin, wojska, instytucji i służb z powiatu oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta i gminy Kałuszyn oraz sąsiednich gmin. Pani Maria Koc Wicemarszałek Senatu RP oraz Pani Teresa Wargocka Poseł na Sejm RP  wystosowały listy okolicznościowe do Burmistrza Kałuszyna  z podziękowaniem za zaproszenie    wraz z życzeniami  dla organizatorów i uczestników tej    patriotycznej uroczystości. Swoją obecnością zaszczycili nas: reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego Pani Magdalena Sałata - Dyrektor  Delegatury  w Siedlcach Urzędu Marszałkowskiego,    Starosta Miński -  Pan Antoni Jan Tarczyński, członkowie zarządu powiatu mińskiego w osobach   Pana  Marka  Pachnika i Pana Henryka Księżopolskiego,      Pan  płk  Ryszard Gorczyca –   zastępca  Dowódcy  23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku  Mazowieckim, Pan ppłk Józef Paradowski reprezentował 2. Brygadę Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka  Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu,   Pan  ppłk Krzysztof Konowrocki   reprezentował   Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej,     Oddział  Specjalny Żandarmerii Wojskowej w  Mińsku Mazowieckim -  zastępca Komendanta Pan ppłk Arkadiusz Wojtaczka, Pan  mjr Paweł Majchrowski – zastępca Komendanta WKU w Mińsku Mazowieckim,  zastępca Komendanta  Powiatowego Policji -   komisarz Paweł Kubuj,  brygadier Artur Zalewski  w zastępstwie   Komendanta  Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim,  Pani Anna Laskowska – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Pan Dariusz Miszczyk  - Komendant Straży Leśnej,   nadkomisarz  Tomasz Pluchrat  - Komendant Komisariatu Policji w Mrozach, delegacja sołtysów z Mrozów oraz   młodzież  Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza z  Dyrektorem Panią  Marianną Bogusz, radni Rady Miejskiej w Kałuszynie, sołtysi, delegacje jednostek organizacyjnych gminy, organizacji społecznych, młodzież szkolna wraz z    nauczycielami oraz mieszkańcy.  W tegorocznych obchodach uczestniczyli  przedstawiciele  Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków  Rzeczypospolitej Polskiej – Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego w osobach generałów  Związku Pana Wiesława Ząbka i Pana Józefa Melaka.

 Uroczystość odbyła się z udziałem   Kompanii Honorowej 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego im. Ppłk pilota Jana Zumbacha   w Mińsku Mazowieckim  pod dowództwem  porucznika Artura Wojciechowskiego  oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w  Warszawie   pod dowództwem  starszego chorążego Mariusza Antczaka i pod batutą   sierżanta  Marcina Adamskiego.  

Uroczystość  rozpoczęła się na Placu Kilińskiego w Kałuszynie, moderatorem była Pani Maria Bartosiak – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Kałuszynie.   Burmistrz Kałuszyna Pan Arkadiusz Czyżewski poprosił  uczestników o uczczenie minutą ciszy pamięci tych, którzy przez wiele lat  wspólnie  organizowali i uczestniczyli  w uroczystościach patriotycznych 12 września, a dzisiaj już nie ma pośród nas:  księdza prałata Władysława Szymańskiego, Eugeniusza Kuleszy – prezesa Zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koła w Kałuszynie, Ewy Standziak – długoletniej radnej,  przewodniczącej Rady Miejskiej w Kałuszynie. Następnie powitał poczty sztandarowe  i przybyłych gości.  

 Okolicznościowy referat odczytała  uczennica kl VII Szkoły Podstawowej w Kałuszynie  – Zuzanna Tylutki, jej rówieśnik Kacper Wąsowski  zaśpiewał pieśń patriotyczną „ Myślimy o Polsce”.     

         Tę część uroczystości zakończyła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek kwiatów

 w miejscach pamięci: przed pomnikiem Bojownikom o Niepodległość przez     Burmistrza Kałuszyna   Pana Arkadiuszem Czyżewskiego  wraz z Przewodniczącym Rady Panem Bogusławem Michalczykiem i księdzem   Jerzym Skłuckim,   przy tablicy  Pamięci bohaterów poległych  we wrześniu 1939 r. ufundowanej  przez mieszkańców  przy ul. Warszawskiej – wiązankę kwiatów złożyła delegacja    radnych Rady Miejskiej –  Panie Władysława Mirosz i Elżbieta Stryczyńska, przy tablicy pamiątkowej 6 Pułku Piechoty w kruchcie kościoła, przy Dębach katyńskich  i przy pomniku Ułana kwiaty  złożyły dzieci i młodzież szkolna.

    Następnie    uczestnicy uroczystości   w asyście Kompanii Honorowej  WP i Orkiestry Wojskowej    przemieścili się na cmentarz parafialny, gdzie została odprawiona  Msza Święta Polowa  przez ks. Jerzego Skłuckiego.     Po Mszy Św,   przemówieniach i odczytaniu    listów okolicznościowych    ppor. Michał Maciołek  odczytał   Apel  Poległych,   Kompania Honorowa oddała salwę honorową. Pan Burmistrz zabierając głos  przypomniał  o aspekcie  wojskowym i cywilnym  bitwy, jej wpływ na miasto i jego mieszkańców, podziękował wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości. Pan Seweryn Olszewski  odczytał  autorski wiersz. W dalszej kolejności delegacje biorące udział w uroczystości złożyły kwiaty  pod pomnikiem poświęconym bohaterskim żołnierzom 6. Pułku, 1. Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego poległym  w zwycięskim boju o Kałuszyn 12 września 1939 roku.    Uroczystość  zakończona została   Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, po czym odbyło się spotkanie   organizatorów  z zaproszonymi  gośćmi w Szkole Podstawowej.  Tegoroczne obchody zostały zorganizowane w ramach projektu Powiat Miński  Stolica Kultury Mazowsza współfinansowanego ze środków Samorządu   Województwa Mazowieckiego.