Termomodernizacja budynku Osp w Wąsach

  • Drukuj

Termomodernizacja budynku Osp w Wąsach_1W  dniu 09.09.2021r. zakończono realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Wąsach”.

Wykonawcą zadania była firma Usługi Budowlane Jarosław Komuda z Mińska Mazowieckiego z siedzibą ul. Bulwarna 1A/22, 05-300 Mińsk Mazowiecki, która wykonała przedmiotowe zadanie  za kwotę 109 470,00 zł brutto z czego 100 000,00 zł Gmina Kałuszyn pozyskała w formie dotacji ze środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu termomodernizacji budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsach. W ramach niniejszego zadania wykonane zostały prace na docieplenie ścian styropianem, tynk elewacyjny oraz wymiana parapetów zewnętrznych w całym budynku

 

Podpisanie umowy Remont Świetlicy w Milewie

W dniu 08.07.2021r. Gmina Kałuszyn podpisała umowę z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Marcin Jakimowicz z siedzibą Gołaszyn 56C gm. Łuków na wykonanie zadania pn: ”Termomodernizację istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Milewie – prace wewnętrzne". Przewidywany koszt zadania 573 964,73 zł W ramach niniejszego zadania wykonane zostaną prace demontażowe, ułożenie posadzek, wykonanie instalacji wod.-kan., sanitarnej, elektrycznej, prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. Termin zakończenia prac  zgodnie z umowa to 29.10.2021r.