Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie

wydarzenia wrzesień_2W gminie Kałuszyn rozpoczęła się realizacja zadania pn.: „Budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie”. Realizacja inwestycji jest wykonaniem porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Kałuszyna Arkadiuszem Czyżewskim a Marszałkiem Województwa Mazowieckiego,

na mocy którego Marszałek zobowiązał się do budowy Podstacji Ratownictwa Medycznego na którą przeznaczy kwotę 1.860.000,00 zł. na terenie nieruchomości przekazanej przez gminę Kałuszyn w drodze darowizny położonej przy ul. Mickiewicza (na Starym Rynku).

 

Dodatkowe informacje