Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Gmina Kałuszyn bierze udział w Konkursie Grantowym pn. Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”

fe_f_ue_1W ramach konkursu Gmina Kałuszyn ubiega się o środki na zakup nowego sprzętu komputerowego dla uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich zamieszkujących na terenie Gminy Kałuszyn.

Warunkiem obligatoryjnym jest pokrewieństwo w linii prostej ucznia (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) z osobą pracującą niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej tj. Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Siedlcach, Z-d Stara Wieś zlokalizowanym w obrębie geodezyjnym Gołębiówka, gm. Kałuszyn  i zamieszkującą na terenie Gminy Kałuszyn.

Jeżeli jesteś:

  • rodzicem/opiekunem prawnym ucznia szkoły podstawowej, średniej
  • uczniem szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,
  • mieszkasz na terenie Gminy Kałuszyn,
  • członek twojej rodziny (krewny w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR (Państwowym Gospodarstwie Rybackim w Siedlcach, Z-d Stara Wieś zlokalizowanym w obrębie geodezyjnym Gołębiówka, gm. Kałuszyn)

zgłoś się, wypełnij oświadczenie, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę.

Oświadczenia można składać w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie do dnia 27.10.2021 r. do godz. 15.00.

Szczegółowe informacje o programie są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Oświadczenie pełnoletniego ucznia szkoły średniej.doc

 

Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego.doc

 

Dodatkowe informacje