Obchody 103. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

  • Drukuj

Obchody 11 listopada 2021_2W tym roku obchodziliśmy 103 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Organizatorami  obchodów Święta Niepodległości w Naszej Gminie  byli  Burmistrz Kałuszyna P. Arkadiusz Czyżewski oraz Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny w Kałuszynie ks. Jerzy Skłucki. W uroczystości obok władz samorządowych wzięli udział     radni Rady Miejskiej, sołtysi,  delegacje jednostek organizacyjnych gminy, delegacje z pocztami sztandarowymi, dzieci najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Kałuszynie wraz z opiekunami  oraz mieszkańcy miasta i gminy Kałuszyn. Poczty sztandarowe wystawiły następujące jednostki i organizacje: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Kałuszynie wystawiła  poczet sztandarowy Szkoły oraz poczty sztandarowe dla sztandaru Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koła w Kałuszynie, przechowywanego w Szkole i  dla sztandaru Generalskiego Generałów Romana Abrahama i Mieczysława Boruty Spiechowicza,      Oddział  Miejsko - Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  w   Kałuszynie,  jednostki  Ochotniczych  Straży Pożarnych z Kałuszyna  i    Zimnowody,  Związek  Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej    Oddział Ziemi Kałuszyńskiej,  Koło Miejsko-Gminne  Polskiego Stronnictwa Ludowego w Kałuszynie.    Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 Mszą Św. w intencji Ojczyzny w miejscowym Kościele Parafialnym    sprawowaną przez   ks. Jerzego Skłuckiego. Oprawę  muzyczną liturgii wykonywał chór pod kierunkiem organisty P. Sławomira Strupiechowskiego oraz Orkiestra Dęta im. Jana Pawła II  w Kałuszynie pod  batutą P. Rafała Walentka.    

Następnie uczestnicy uroczystości  w asyście Orkiestry  przeszli do Parku Miejskiego przy Placu Kilińskiego, gdzie został odegrany i wspólnie odśpiewany Hymn Państwowy, po czym delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem „Bojownikom o Niepodległość”.

    Na dalszą części uroczystości zgromadzeni przeszli ul. Warszawską do Domu Kultury. Na sali widowiskowej  młodzież szkolna przypinała  wszystkim  własnoręcznie wykonane biało czerwone kotyliony. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Burmistrza Kałuszyna  Pana Arkadiusza Czyżewskiego. Pan Burmistrz      przedstawił rys historyczny dochodzenia przez Polskę do odzyskania niepodległości oraz  przybliżył   sylwetki osób, które    na terenie Kałuszyna tworzyły  zręby niepodległości -   Franciszka Stasiaka i   braci  Tomasza i Wiktora Janiszewskich.

Zwieńczeniem tegorocznych obchodów  Odzyskania przez Polskę  Niepodległości był program artystyczny „Polskie nuty z zaczarowanej pozytywki” w wykonaniu    dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, przy  udziale Zespołu  Międzypokoleniowego „Razem” z Domu Kultury w  Kałuszynie    przygotowany pod kierunkiem Pań Teresy Kowalskiej, Wandy Stryczyńskiej  i  Katarzyny Berskiej.