Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Gospodarka Odpadami - Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2019 r.

 

Odpady komunalne odbierane są zgodnie z harmonogramem. Odbiór poszczególnych frakcji odpadów na terenie miasta odbywa się 2 razy w miesiącu, a na terenach wiejskich 1 raz w miesiącu.

Odbiór gabarytów (zużytych mebli, elektrośmieci, zużytych opon samochodowych i odpadów remontowo-budowlanych) odbywa się zgodnie z harmonogramem 2 razy w roku.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów 2020 Kałuszyn miasto cz. północna.pdf

Harmonogram odbioru odpadów 2020 Kałuszyn miasto cz. południowa.pdf

Harmonogram odbioru odpadów 2020, Kałuszyn wieś - Garczyn Mały, Garczyn Duży, Zimnowoda, Żebrowka, Kluki, Abramy, Szembory, Wąsy, Falbogi..pdf

Harmonogram odbioru odpadów 2020, Kałuszyn wieś - Gołębiówka, Piotrowina, Nowe Groszki, Stare Groszki, Sinołęka, Milew, Mroczki, Marysin..pdf

Harmonogram odbioru odpadów 2020, Kałuszyn wieś Patok, Olszewice, Szymony, Przytoka, Kazimierzów, Marianka, Wity, Wólka Kaluska, Chrościce, Leonow, Budy Przytockie..pdf

 

Worki na zbieranie odpadów  komunalnych  w odniesieniu do nieruchomości indywidualnych oraz pojemniki (dla zabudowy wielorodzinnej),     będą dostarczane na nieruchomość przez firmę wywozową, podczas odbioru odpadów, w ilości ustalonej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kałuszyn”.


 

Opłaty za wywóz odpadów

 

Zmiana rachunku bankowego: 

Od 1 stycznia 2020 roku opłaty za odbiór nieczystości komunalnych, mieszkańcy Gminy Kałuszyn winni dokonywać na  wyodrębniony rachunek w B.S Kałuszyn  przeznaczony do obsługi zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi: 
 
Nr:  27 9224 0007 0000 9667 2000 0240

 

 

Dodatkowe informacje