Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi

Gmina Kałuszyn realizowała projekt „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi”. W ramach zadania wykonano: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne oraz zakupiono wyposażenie (meble, sprzęt AGD). Celem projektu było  umożliwienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz uaktywnienie działalności społeczno - kulturalnej mieszkańców wsi Falbogi poprzez modernizację, wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Falbogi, zagospodarowanie terenu oraz budowy pochylni dla niepełnosprawnych. Kwota całkowita projektu: 179 424,67 zł, a kwota dofinansowania:  94 357,00 zł.

Dodatkowe informacje