Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Historia i zabytki

Najstarsze znaleziska archeologiczne w gminie Kałuszyn pochodzą z trzeciego wieku przed naszą erą. Od czasów średniowiecza tereny wchodziły w skład Ziemi Liwskiej. Dzięki staraniom możnego rodu Opackich, w 1718 roku Kałuszyn otrzymał prawa miejskie. Nadał je król August II na Sejmie w Grodnie. Właścicielami miejscowości byli kolejno: Kałuscy, Orzeccy, Opaccy, Rudzińscy, Różanieccy i Zamoyscy. Ostatnim dziedzicem Kałuszyna był Aleksander Wątróbski. 

Miasto ma bogatą przeszłość historyczną. W czasie kampanii napoleońskiej zostało zniszczone. Podczas powstania listopadowego trzykrotnie doszło do walk w mieście. Kałuszynianie brali również czynny udział w powstaniu styczniowym. W czasie kampanii obronnej w dniach 12-13 września 1939 r. I Dywizja Piechoty Legionów im. Józefa Piłsudskiego stoczyła pod Kałuszynem zwycięski bój z 44 pułk 11 DP oraz elementami DPanc. „Kempf”. W 1991 roku Kałuszyn przystąpił do Stowarzyszenia Miast Pokoju. Z ziemią kałuszyńską związanych jest wiele interesujących przekazów historycznych.

ZABYTKI KAŁUSZYNA

 1. Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny zbudowany w latach 1889-1897 wg projektu Józefa Dziekońskiego (w ołtarzu głównym obraz pędzla M. Andriollego).
  Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_16 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_17 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_19 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_18 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_1 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_6 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_7 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_8 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_9 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_10 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_11 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_12 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_13 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_15 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_14 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_2 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_20 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_3 Kościół Rzymsko - Katolicki w Kałuszynie_4
 2. Plebania - budynek murowany z II poł. XIXw.
   
 3. Poczta - murowana, parterowa z końca XIXw., odrestaurowana w 1993 r.
   Poczta w Kałuszynie_1 Poczta w Kałuszynie_2
 4. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej z 1918 r.
   
 5. Ratusz w Kałuszynie.
  Ratusz w Kałuszynie_1 Ratusz w Kałuszynie_2 Ratusz w Kałuszynie_3 Ratusz w Kałuszynie_4 Ratusz w Kałuszynie_5
 6. Kamieniczki z przełomu XIX i XXw. przy ul. Warszawskiej.
 7. Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie
  Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_1 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_2 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_3 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_4 Budynek Dawnej Elektrowni w Kałuszynie_5
      
 8. Izba Pamięci w Gimnazjum
  Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_2 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_1 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_4 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_5 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_6 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_7 Izba Pamięci w Gimnazjum w Kałuszynie_8
 9. Kaplica w Olszewicach
 10. Kaplica w Milewie
  Kaplica w Milewie_1 Kaplica w Milewie_2 Kaplica w Milewie_3 Kaplica w Milewie_4 Kaplica w Milewie_5
 11. Zespół Dworski w Gołębiówce
  Zespół Dworski w Gołębiówce_3 Zespół Dworski w Gołębiówce_1 Zespół Dworski w Gołębiówce_2
 12. Zespół Dworsko Folwarczny w Sinołęce
  Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_28 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_11 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_12 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_13 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_14 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_16 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_7  Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_9 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_5 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_10 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_2 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_1 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_17 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_19 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_18 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_4 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_6 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_20 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_21 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_22 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_23 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_24 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_25 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_26 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_27 Zespół Dworski oraz, dworsko - folwarczny w Sinołęce_29

Dodatkowe informacje