Szczepienia HPV 2018

  • Drukuj

Gmina KAŁUSZYN  w kolejnym już roku  dołączyła do grupy samorządów, które aktywnie wspierają profilaktykę nowotworową w Polsce poprzez sfinansowanie szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV),

który odpowiedzialny jest za powstawanie raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy, raka odbytnicy oraz brodawek płciowych.W ramach realizacji Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w roku 2018 rozpoczynamy poprzedzone działaniami edukacyjnymi szczepienia ochronne przeciwko HPV u dziewcząt z rocznika 2005, które są zameldowane na terenie Gminy Kałuszyn. Decyzję o realizacji programu podjęto na podstawie rekomendacji specjalistów, światowych i polskich towarzystw medycznych, w tym Światowej Organizacji Zdrowia oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Koszt szczepień w całości zostanie pokryty z budżetu GminyKałuszyn.

Dnia  22 marca 2018 (czwartek) w godz. 16.15 – 17.00 (przed wywiadówką)

w  Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie, ul. Pocztowa 4

odbędzie się spotkanie edukacyjne dla Rodziców  dzieci
z rocznika 2005 na temat chorób wywoływanych przez wirusa HPV
i metodach walki z nim.

Spotkanie poprowadzi dr Stanisława Szcześniak-Mazur, specjalista pediatra,
Radomski Szpital Specjalistyczny, Konsultacyjny Punkt Szczepień

Podczas tego spotkania będzie można uzyskać dodatkowe informacje na temat wirusa HPV oraz metodach profilaktyki przeciw chorobom przez niego wywoływanym.

Wirus HPV odpowiada za zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce rak szyjki macicy zabija ok 5 Polek dziennie – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

Wirus HPV jest również odpowiedzialny za zmiany przednowotworowe i nowotworowe pochwy oraz sromu, jak również brodawki zewnętrznych narządów płciowych (tzw. kłykciny kończyste). Zakażeniu wirusem można zapobiegać wykonując szczepienia ochronne. Istotne jest, by szczepienia zostały wykonane jak najwcześniej, najlepiej przed inicjacją seksualną.

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowanej szczepionki były poddane ocenie podczas wieloletnich badań klinicznych. Szczepionka nie zawiera żywego materiału biologicznego, więc nie może sama doprowadzić do zakażenia. Szczepionka pomaga układowi odpornościowemu rozpoznać i zniszczyć wirus, zanim dojdzie do pełnej infekcji oraz prowadzi do powstania pamięci immunologicznej zapobiegając rozwojowi objawów po zakażeniu.

Szczepionka zapobiega zakażeniom typami wirusa HPV 16 i 18, jak również chroni krzyżowo przed 10 innymi z grupy onkogennych HPV: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. Ponadto szczepionka
chroni przed występowaniem brodawek płciowych powodowanych przez typy HPV 6 i 11.
Pełen cykl szczepień obejmuje domięśniowe (w ramię) podanie 2 dawek szczepionki w czasie 6 miesięcy. Przed szczepieniem dziecko badane jest przez lekarza pediatrę lub lekarza rodzinnego we wszystkich placówkach Realizatora zgodnie z harmonogramem– informacja w załączeniu.

Realizatorem programu wyłonionym w drodze konkursu jest:

Samodzielny  Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie - Przychodnia Opieki Zdrowotnej
ul. Wojska Polskiego 24
05-310 Kałuszyn
tel. 25 75 76 122 lub 25 75 76 157


Akcja przeprowadzona zostanie we współpracy ze szkołą, do której Państwa córka uczęszcza.
Udział Państwa córki w programie wymaga, tak jak i w przypadku innych szczepień, Państwa zgody i poprzedzony będzie konsultacją medyczną lekarza uprawnionego do prowadzenia szczepień profilaktycznych. Aby przystąpić do programu szczepień niezbędna będzie pisemna zgoda rodzica/opiekuna, formularz dostępny w placówkach Realizatora.
Linki do stron o tematyce HPV:
www.szczepienia.gis.gov.pl  www.szczepienia.pzh.gov.pl
www.zaszczepsiewiedza.pl
www.jestemprzytobie.pl
www.koalicjarsm.pl


Profilaktyczne szczepienia przeciwko HPV finansowane ze środków budżetu Miasta Kałuszyn