Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Czyste Powietrze - składanie wniosków

W ramach działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości powietrza przygotowywany jest ogólnokrajowy program „Czyste Powietrze”,

który realizowany będzie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z wojewódzkimi funduszami. W związku z powyższym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że program ten będzie skierowany tylko do osób fizycznych, a szczegóły i zasady jego realizacji zostaną przedstawione do końca II kwartału 2018 roku.

Przewiduje się, iż zakres dofinansowania przedsięwzięć w formie pożyczek i dotacji, realizowanych przez osoby fizyczne, obejmie kompleksową termomodernizację budynków (w tym wymianę źródeł ciepła, mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii). Szczegółowe zasady naboru wniosków o dofinansowanie wraz z drukami zostaną z wyprzedzeniem zamieszczone na stronie internetowej Funduszu, przed ogłoszeniem naboru wniosków.

http://www.wfosigw.pl

Burmistrz Kałuszyna

Marian Soszyński

Dodatkowe informacje