Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Zawiadomienie - 20180409

Uprzejmie informuję, że do dnia 16.04.2018r. (poniedziałek)  można wnieść uwagi do niżej załączonego projektu aktualizacji stałej organizacji ruchu m. Kałuszyn.


Po upływie wskazanego terminu projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim a następnie do zatwierdzenia przez Starostę Mińskiego.

 
Marian Soszyński
Burmistrz Kałuszyna

arkusz1.pdf

arkusz2.pdf

artusz3.pdf

arkusz4.pdf

arkusz5.pdf

legenda.pdf

Dodatkowe informacje