Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Informacja o repatriacji

Do Urzędu Miejskiego w Kałuszynie wpłynęło pismo od osób pochodzenia polskiego zamieszkałych w Kazachstanie w sprawie osiedlenia się na pobyt stały na terenie gminy Kałuszyn.
Osoby, które chciałyby pomóc w repatriacji i posiadają zasoby lokalowe proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Kałuszynie, pokój nr 9.

Dodatkowe informacje