Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Aleksander Łabuszewski - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/33/94 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12 września 1994r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Andrzej Dominik Goźliński - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XXXII/253/2014 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2014r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Eugeniusz Kulesza - Zasłużony dla Gminy Kałuszyn

za szczególne zasługi w działalności społecznej, kształtowaniu postaw patriotycznych, ochronie miejsc pamięci narodowej oraz w utrwalaniu pamięci przeszłych pokoleń. Tytuł został nadany uchwałą Nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 sierpnia 2007r.

Franciszek Rentowski - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr VI/33/94 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 12 września 1993 r. został nadany tytuł honorowego obywatela miasta Kałuszyna

Ks. dziekan Władysław Szymański - Honorowy Obywatel Kałuszyna

Uchwałą Nr XII/81/08 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 kwietnia 2008r. został nadany tytuł "Honorowy obywatel Kałuszyna"

Ks. Władysław Szymański angażuje się w życie społeczne mieszkańców Kałuszyna i okolic.
Współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi na rzecz dobra parafian i mieszkańców, a w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży, kombatantów i Ochotniczych Straży Pożarnych. Troszczy się o zachowanie dziedzictwa naszych przodków, wokół Kościoła i Cmentarza. Jest niezwykle zaangażowany w organizację uroczystości religijno-patriotycznych poświęconych pamięci i czci żołnierzy poległych w walce o wolność Ojczyzny we wrześniu 1939r. w Kałuszynie oraz organizację Dożynek Parafialno-Gminnych.
Za społeczną działalność otrzymał Odznaczenia i Medale:

  • "Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”
  • "Medal Pro Memoria” w 2005r.
  • "Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”  w 2006r.

Dodatkowe informacje